‎

Montáž debnenia v závode

Pre vysoké nároky na architektúru a geometriu ponúka PERI výrobu debnenia a debniacich jednotiek podľa projektu
od jednoducho na CNC narezaných preglejok a krabíc až po jednotlivé špeciálne panely, 3D debniace jednotky a lávky akýchkoľvek geometrických tvarov.
2D alebo 3D prvky ako aj zložité debniace telesá sa vyrábajú podľa individuálnych požiadaviek na tvar, typ preglejky
a plánovaný počet použití. Predmontáž je možné realizovať expertmi PERI v závode, čo okrem výhody v kvalite vedie
aj k zvýšeniu produktivity a spoľahlivosti nákladov.

Premyslený bezpečnostný koncept zahŕňa okrem iného aj konzolový systém MXK.

Máte záujem o montáž debnenia?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.