‎

Building Information Modeling

Plánovanie a riadenie všetkých stavebných procesov – od prvého návrhu až po výstavbu

PERI je už roky jednou z vedúcich spoločností v tomto priemysle, pokiaľ ide o BIM a môže poukázať na niekoľko medzinárodných referenčných projektov, ktoré boli úspešne dokončené použitím princípov BIM. Integráciou faktorov času a nákladov sa trojrozmerné plány postupne transformujú na 4D alebo 5D model. Ďalšie rozhodujúce procesné údaje týkajúce sa debnenia a lešenia, ako napríklad potrebné zmeny vo výkresoch a automatické kontroly kolízií, sú zdokumentované a ďalej sledované v správe informácií o stavbe.

- zdokonalenie procesu výstavby prostredníctvom trojrozmerných vizualizácií a animovaných simulácií procesu pred zahájením projektu

- efektívna realizácia stavebných prác a transparentnosť nákladov prostredníctvom optimalizovaného plánovania a integrácie dodatočných procesných údajov

- koordinované procesy vykonávané postupne – od návrhu v CAD, cez realizáciu zmien až po uvedenie do prevádzky

- informácie o projekte sú vždy aktuálne a dostupné

- správne riadená komunikácia prostredníctvom štandardizovaných pracovných metód a to aj v prípade viacerých transakcií

Building Information Modeling v akcii

   

 • Building Information Modeling
  Od prvotného nápadu až po samotnú prevádzku podlieha každý stavebný projekt 10 projektovým fázam metódy BIM. PERI podporuje akciové holdingové spoločnosti rôznymi balíkmi služieb, ktoré vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu.
 • ‎

  PERI poskytuje vhodné BIM riešenia ako partner projektu na rovnakej úrovni.

 • ‎

  S BIM dokáže PERI dodať špecializovanú pridanú hodnotu pre všetky typy debnenia a lešenia počas celého projektu.

 • ‎
  BIM Životný cyklus

  Pomocou BIM je možné simulovať varianty plánovania a realizácie na 3D modeli budovy v ranej fáze projektu. Týmto spôsobom bude pre všetky zúčastnené strany zrejmé kde, kedy, prečo a za akú cenu môžu vzniknúť problémy – vo fáze plánovania a pri následných stavebných prácach. Práve táto progresívna optimalizácia priebehu výstavby ponúka zákazníkom a všetkým, ktorí sa podieľajú na procese výstavby, realizovať projekt transparentne a s vysokou mierou spoľahlivosti plánovania.

  1. Rozvoj výstavby/Územné plánovanie
  2. Projektovanie
  3. Realizačné výkresy
  4. Termické a technické analýzy
  5. Tvorba plánu/Dokumentácia
  6. Prefabrikácia/Využitie prvkov
  7. Plánovanie výroby a montáže
  8. Príprava/Plánovanie staveniska
  9. Prevádzka a údržba
  10. Prestavba