Udalosti

Ako medzinárodná spoločnosť sa celosvetovo zúčastňujeme na veľkom množstve veľtrhov, kde nás môžete osobne stretnúť a zároveň kde sa môžete zoznámiť aj s našimi PERI produktmi, službami a projektami.