‎
Trať Budapešť – Belehrad je súčasťou prvej etapy plánovaného medzinárodného železničného spojenia Budapešť – Belehrad – Skopje – Atény.

Uvoľnite cestu novému viaduktu Čortanovci na vysokorýchlostnej trati Budapešť - Belehrad

V súčasnosti je jednou z najväčších investičných a infraštruktúrnych stavieb vo východnej časti Európy.

Dátum
24. februára 2021

Detailnejšie obrázky

Nasleduje prehľad obrázkov obsiahnutých v tlačovej správe.

Obe sekcie B a C boli vybudované použitím rovnakej metódy: Počnúc od delta piliera v strede prebiehala betonáž súčasne smerom vľavo aj vpravo. Kvôli tomu bol 18,50 m vysoký delta pilier realizovaný vopred pre mostovky v oboch smeroch. Pracovníci na stavbe našli podporu v dômyselnej kombinácii PERI UP a prvkov zo stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT. Možnosti spájania oboch systémov zabezpečili vytvorenie bezpečného prístupu ku všetkým pracovným priestorom a tiež integráciu potrebných pracovných plôch. Spoločnosť PERI ponúka svojim zákazníkom prenájom lešenia a debnenia vždy v čo najvyššej kvalite.


Pretože oba modulové systémy sú založené na metrickom rastri, mohli byť vzájomne optimálne skombinované: Potrebné prispôsobenia tvarom a zaťaženiam boli vykonané rýchlo a jednoducho v 25 cm rastri. Navyše vďaka integrovanej výstuži je pilier samonosný a tým pádom nebolo nutné vybetónované nohy dodatočne podopierať.

Zvyšné stĺpy v oboch sekciách boli budované na zábery s výškou betonáže 4,00 m. Rámové debnenie TRIO a nosníkové debnenie VARIO GT 24 boli podopierané prekladanými lávkami CB. Trvalo zmontované zostavy pozostávajúce z lávky a debnenia umožnili časovú úsporu pri premiestňovaní žeriavom a umožnili dodržanie tesného harmonogramu.

 

Debnenie a lešenie z jedného zdroja

Možnosť prenájmu tovaru od spoločnosti PERI poskytuje efektívne dodanie materiálu a to bez ohľadu na veľkosť projektu. Či už ide o prenájom lešenia alebo debnenia, vždy máte flexibilitu v prenajímaní presne toho, čo potrebujete. Dvojprúdová mostovka v sekcii C bola realizovaná pomocou šikovnej kombinácie PERI UP a nosníkového stropného debnenia MULTIFLEX. Podperné systémy pri maximálnej podpernej výške 20,00 m poskytovali oceľové podlahy systému lešenia vysokú únosnosť a umožnili bezpečnú prácu vo veľkých výškach. Voľba vhodného debniaceho nosníka pre MULTIFLEX bola urobená na základe požiadaviek na rozpätie špecifikovaných v projekte: projektoví manažéri sa rozhodli pre kombináciu debniacich nosníkov GT 24 pre veľké rozpätia a debniacich nosníkov VT 20K pre menšie rozpätia. Ľubovoľná kombinácia oboch nosníkov a slobodná voľba rozmiestnenia nosníkov umožnili stavebnému tímu dosiahnuť vysoký stupeň flexibility a viedol k optimalizovanému využívaniu materiálu.

Výzva v sekcii B


V sekcii B pokračovala nová výzva, pretože bola na niektorých miestach potrebná podperná výška až 24,00 m pre prenos zaťaženia. Bola zvolená podperná konštrukcia ALPHAKIT, pretože je optimálne navrhnutá pre výšky až do 30,00 m. Systém bol obzvlášť dobre prijatý kvôli svojmu rýchlemu a bezpečnému procesu montáže: Vďaka nízkemu počtu ľahkých jednotlivých prvkov prebiehala montáž 24,75 m vysokých veží s výraznou efektivitou. Veže boli vopred zmontované ručne na zemi a žeriav bol využitý iba na ich umiestnenie.

V každej veži bol osadený jeden rebrík, ktorý bol jednoducho nastoknutý na horizontálny stĺpik a zaistený klinom. To neskôr umožnilo pracovníkom vertikálny prístup k hlavám, ktorými bolo dosahované výškové nastavenie približne do 75 mm. Kvôli vysokej ťahovej sile 107 kN bolo potrebné do dočasného základu zabudovať jedno tiahlo.

Debniace nosníky ALPHAKIT poskytli robotníkom slobodu vertikálneho pohybu. Podobne ako veže boli aj nosníky vopred zmontované rýchlo a jednoducho ručne na zemi a umiestnené žeriavom. Prídavné pracovné plošiny z lešenárskej stavebnice PERI UP zabezpečili bezpečnú prácu vo veľkých výškach. Osadené zábradlie PROKIT tiež poskytlo stavebnému personálu ochranu proti pádu na voľných okrajoch. Betonáž mostovky bola takisto vykonaná s pomocou nosníkového stropného debnenia MULTIFLEX ako v sekcii C.

 

Inžinieri spoločnosti PERI poskytujú podporu priamo na stavbe

Pri prenájme od spoločnosti PERI máte možnosť využiť celý rad ďalších služieb. Prenájom
lešenia a debnenia môže byť tým pádom sprevádzaný dodatočnými službami od plánovania materiálu, cez priamu podporu na stavbe až po dopravu. Vďaka týmto službám môžu zákazníci PERI vyťažiť z prenajatého materiálu maximum a znížiť tým pracovné zaťaženie. Počas celého projektu boli technici PERI k dispozícii priamo na stavenisku. Intenzívne predbežné plánovanie materiálu, ako aj podporný a poradný dohľad počas implementácie systémov zabezpečili rýchly postup výstavby. Finalizácia tohto masívneho modernizačného projektu sa tak dosiahla v krátkom časovom horizonte výstavby a to len 2 roky.


Inžinierske stavby


Inžinierske stavby - spoločnosť PERI ponúka rôzne riešenia napríklad pre tunelové a mostné stavby, predstavujú spravidla kombináciu podpernej konštrukcie a individuálne navrhnutého debnenia. Projektovanie musí zahŕňať rozmery stavebnej konštrukcie, stavebné metódy a celkový postup výstavby.

Geologické pomery výrazne ovplyvňujú spôsob výstavby tunelov a výstavba mostov závisí od lokálnych geografických podmienok. Vynikajúce systémy stavebníc osvedčené v praxi sú zamerané na umožnenie hospodárnych riešení pre čo možno najväčšiu časť všetkých
požiadaviek v oblasti inžinierskych stavieb. Najdôležitejšie sú pritom prenajímateľné hlavné a systémové konštrukčné prvky, ktoré sú v tunelových, mostných a celkovo inžinierskych stavbách.