‎
Werrington Grade Separation, Werrington, Spojené kráľovstvo

Tunelový debniaci vozík VARIOKIT VTC posilňuje výstavbu tunela Werrington Grade Separation

Pre výstavbu tunela Werrington Grade Separation bol použitý tunelový debniaci vozík VARIOKIT VTC a ďalšie štandardné prvky PERI pre riešenie, ktoré napriek svojej obdĺžnikovej konštrukcii dosiahlo žiadaný zakrivený výsledok. Optimálne zosúladené riešenie debnenia a lešenia z jedného zdroja, ako aj rozumné projekčné služby pred výstavbou, zaistili plynulý priebeh projektu.

Dátum
06. augusta 2021

Detailnejšie obrázky

Nasleduje prehľad obrázkov obsiahnutých v tlačovej správe.

Cieľom výstavby Werrington Grade Separation v Cambridgeshire bolo zlepšenie železničnej infraštruktúry. Tunelovaním novej železničnej linky pod už existujúcu linku
by sa mala zvýšiť kapacita hlavnej linky východného pobrežia a skrátiť doba cestovania.

Zakrivený, približne 160 m dlhý tunel bol zrealizovaný monoliticky iba s jedným obdĺžnikovým tunelovým debniacim vozíkom. Konštrukcia bola zmontovaná počas deväťdňovej výluky na železničnej linke v januári 2021.

Spoločná práca na zosúladenom riešení

PERI zákazník Bell Formwork ltd potreboval riešenie, ktoré by mu umožnilo zhotoviť tunel rýchlo, efektívne a bez zvýšených nákladov na materiál. Aby bolo možné spoločne projektovať toto riešenie, tak do projektu bol od začiatku zapojený medzinárodný
tím inžinierov PERI zo Spojeného kráľovstva a Nemecka, ktorí skombinovali svoje znalosti
z predchádzajúcich projektov.

Požiadavky projektu boli splnené pomocou na mieru vytvoreného 
tunelového debniaceho vozíka VTC, skladajúceho sa zo štandardných prvkov
zo stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT v kombinácii s nosníkmi GT 24 a doskami rôznych dĺžok. Systém nielenže vytvoril zakrivenie tunela, ale aj znížil množstvo špeciálneho debnenia na minimum, pretože bol potrebný len jeden tunelový debniaci vozík.

Nesmierne časové úspory vďaka použitiu hydrauliky

Hydraulika tunelového debniaceho vozíka VTC zohrala dôležitú úlohu počas projektu: zákazníkovi umožnila rýchlo a bezpečne oddebniť naraz spodné časti aj vnútorné stropy
a posunúť sa do ďalšieho záberu bez potreby demontáže a opätovnej montáže tunelového debniaceho vozíka. Keď bol systém postavený a v prevádzke, boli potrebné už iba minimálne úpravy. Celkovo bol tunel betónovaný v deviatich záberoch, z toho každý bol
17 m dlhý a 8 m vysoký. Kombinácia betonárskeho procesu a vysokej rýchlosti systému VTC pomohla ušetriť plných desať dní v každom zábere.

Riešenie debnenia a lešenia z jedného zdroja

Za účelom sprístupnenia častí pod stropom bola na prednom konci debniaceho vozíka začlenená pojazdná schodisková veža z prvkov lešenárskej stavebnice PERI UP.
Táto veža mohla byť posúvaná spolu s tunelovým debniacim vozíkom VTC. Kompatibilita
PERI UP s riešením debnenia umožnila bezchybný prístup pre obsluhu, pretože
sa presúvala spolu s vozíkom VTC do každého záberu. To minimalizovalo námahu
na montáž a ušetrilo drahocenný čas na stavbe.