‎
PERI postavilo jeden z najhlbších potápačských bazénov na svete

Potápanie v Poľsku

Ďaleko od svetoznámych potápačských rajov sa poľské mesto Mszczonów stalo domovom pre jeden z najhlbších potápačských bazénov. Na výstavbu tohto bazénu, ktorý má hĺbku až 45,50 m, boli využité viaceré PERI systémy. Špeciálnym bodom bola demontáž použitých podperných veží ST 100: kvôli statickým požiadavkám bolo možné demontovať podperné veže až potom, ako bol bazén naplnený vodou – nie firemnými stavebnými pracovníkmi ale trénovanými potápačmi.

Dátum
13. apríla 2021

Detailnejšie obrázky

Nasleduje prehľad obrázkov obsiahnutých v tlačovej správe.

Blízko poľského hlavného mesta Varšavy sa nachádza Deepspot, jeden z najhlbších viaczónových simulátorov na potápačskej scéne. Deepspot poskytuje potápačom optimálne podmienky, aby sa mohli venovať svojej vášni aj ďalej od svetových oceánov: vždy perfektné počasie, čistá a teplá voda a taktiež aj vzrušujúci podvodný svet s vrakom lode, podvodnými jaskyňami, preskleným mostom, šikmými stenami a lanami pre zážitok, ktorý sa vyrovná zhonu oceánov. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo skúsený profesionál v potápaní, potápač alebo “freediver” – každý si tu príde na svoje. Deepspot bol otvorený pre verejnosť na konci roka 2020 po výstavbe, ktorá trvala približne dva roky.

 

Viaczónový simulátor s dvoma oblasťami

Potápačské zariadenie Deepspot je rozdelené do dvoch oblastí: hlavná časť s hĺbkou 15,50 m a valec pre potápanie s dodatočnou hĺbkou 25,00 m, ktorý sa pripája ku hlavnej časti na jednom okraji bazénu. Hĺbka valca je zhruba rovnaká ako výška 15 poschodovej budovy a má objem 8.000 m³ vody, čo sa dá prirovnať k objemu vody 27 bazénov olympijských rozmerov. Okrem toho ďalších 4,5 m sa nachádza nad úrovňou zeme.

 

Statická výzva najvyššieho rádu

Zo statického hľadiska sa dá náročnosť výstavby tohto ponorného systému prirovnať k budovaniu podzemného systému. Statický systém bazéna sa skladá zo železobetónovej dosky, nosných stien so železobetónovými piliermi a monolitických stropov. Použité boli rôzne geometricky a technicky komplexné PERI debniace riešenia, ktoré boli dopravené na stavbu už predmontované. Šikmé steny potápačského bazéna boli postavené pomocou predmontovaných prvkov panelového debnenia TRIO, kým predmontované nosníkové debnenie VARIO GT 24 sa použilo na kruhový potápačský valec.

 

Betonáž potápačského valca

Najväčšiu projekčnú výzvu tvoril hlboký potápačský valec s vnútorným priemerom 7,00 m a hĺbkou založenia 40,50 m pod úrovňou zeme. Betonáž prstencov valca s vonkajším priemerom 8,50 m bola realizovaná monoliticky v záberoch výšky 4,00 m.

25 metrov hlboká šachta je rozdelená na štyri metre dlhé segmenty. Hydraulický valec podopieraný vysokoúnosnými vežami VST pomáhal pri tomto procese: "Vertikálne vyrovnanie valca v prvom zábere šachty bolo kľúčom k úspechu a vyžadovalo si použitie špeciálnych vodítok. Každá z jednotlivých častí vážila 300 ton. Celkovo bolo použitých 5.000 m³ betónu," vysvetľuje zodpovedný projektant Krzysztof Tyborowski z PERI Poľsko. “Mimoosové a nepravidelné usporiadanie a kolízia s tryskovo injektovanými konštrukciami boli veľkou výzvou pre statika projektu. Hydraulická jednotka bola začlenená preto, aby zvládla túto výzvu tým, že zabezpečovala presné spustenie prvého segmentu”, dodáva Tyborowski. Ďalšie segmenty sa spúšťali svojou vlastnou váhou. Tento proces sa opakoval až pokiaľ studňa nedosiahla svoju celkovú hĺbku 25 m.

 

Prísne bezpečnostné opatrenia

Už počas plánovania sa zameriavali zodpovední PERI inžinieri nielen na statickú uskutočniteľnosť projektu, ale aj na bezpečnosť stavebného personálu. Použité a predmontované PERI systémy, ako aj zvolený proces betonáže zabezpečili, že práca prebiehala po celý čas bezpečne – aj vo veľkých hĺbkach potápačského valca.

 

Rýchla a bezpečná demontáž podperných veží ST 100 pod vodou

Okrem potápačského valca je aj podvodný vyhliadkový most jedným zo špecialít potápačského systému Deepspot. Tento most sa stane samonosným až potom, ako je bazén naplnený vodou a ako je plne prítomný potrebný vztlak. Kvôli tomuto dôvodu bolo potrebné podoprieť most podpernou konštrukciou, až dokým nebol bazén uvedený do prevádzky.

Bolo rozhodnuté, že podperné veže ST 100 s výškou 14,40 m budú použité na zaistenie bezpečného prenosu zaťaženia. Demontáž podperných veží mohla prebiehať až vtedy, keď bol bazén naplnený vodou. Na túto úlohu boli najatí profesionálni potápači, ktorí dokopy za desať hodín pod vodou demontovali lešenársky materiál, ktorý celkovo vážil 3.400 kg a vyniesli ho bezpečne na povrch.