‎
Poznáte tieto BOZP systémy?

Bezpečnosť na stavbách na prvom mieste

Produkty spoločnosti PERI spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy, ktorých cieľom je zabezpečiť prevenciu pred úrazom a zníženie rizika zranenia na stavenisku. Všetky bezpečnostné systémy sa vyvíjajú tak, aby bolo ich použitie pre koncového užívateľa čo najjednoduchšie.

Dátum
21. marca 2021

Detailnejšie obrázky

Nasleduje prehľad obrázkov obsiahnutých v tlačovej správe.

PERI je jedným z popredných svetových výrobcov a dodávateľov debniacich a lešenárskych systémov. Prináša najvhodnejší systém debnenia pre každú betónovú konštrukciu. V ponuke má stenové debnenie, stĺpové debnenie a stropné debnenie. PERI je spoľahlivým partnerom v priebehu všetkých fáz výstavby projektov. Pre zrýchlenie a uľahčenie procesov riadenia dodávok materiálu využívajú klienti spoločnosti PERI možnosť prenájmu debnenia. Prenájom debnenia má aj ďalšie výhody, ako napríklad zabezpečenie skladovacích priestorov a správna údržba použitého materiálu.

PERI portfólio ponúka široký rozsah systémov a príslušenstva, ktoré zaisťujú vyššiu bezpečnosť na stavbe. Základnými požiadavkami vývoja je zabezpečiť rýchlejšiu a bezpečnejšiu prácu. PERI produkty sú preto navrhované tak, aby poskytli užívateľom a stavebným spoločnostiam výhody pri manipulácii, znížili prácnosť, zvýšili bezpečnosť a tiež ušetrili náklady a personál.

Pre zabezpečenie osôb pracujúcich na stavbách s debnením má spoločnosť PERI vyvinutých niekoľko rôznych systémov.

 

Bezpečnostný systém PROKIT EP 110

Ako prvý z bezpečnostných systémov je systém PROKIT EP 110, ktorý slúži ako dočasná ochrana proti pádu z výšky na voľných okrajoch stavieb, stropných dosiek a debnenia. So stĺpikmi, montážnymi pätkami a ochrannými mrežami je možná flexibilná realizácia bez akéhokoľvek náročného plánovania aj pri zložitých tvaroch stavieb.

 

Bezpečnostný systém PROKIT EP 200

Ďalším systémom je PROKIT EP 200 pre ochranu voľného okraja proti pádu z výšky na skeletových budovách, kde sa nasadzujú zábrany vysoké 200 cm. Mreže sa dajú jednoducho priviazať upínacími popruhmi medzi stĺpy alebo konce stien.

 

Konzolový systém MXK

Všetky stenové a stĺpové debnenia sú doplnené systémovými betonárskymi lávkami a výstupnými rebríkmi. Takýmto riešením je aj konzolový systém MXK, ktorý slúži ako pracovná plošina pre stenové debnenia MAXIMO a TRIO. V porovnaní s bežnými riešeniami, tvorenými samostatnými konzolami, poskytuje tento modulový systém predmontované prvky, akými sú napríklad podlahy MXK alebo mreže PROKIT PMB. Tento konzolový systém poskytuje vysokú bezpečnosť s ľahkou inštaláciou.

 

Stropné debnenie MULTIFLEX a SKYDECK

Stropné nosníkové debnenie MULTIFLEX a stropné stoly obsahujú rôzne prvky pre pripevnenie stĺpikov zábradlia ku dreveným plnostenným a priehradovým nosníkom alebo k oceľovým závorám.

Vysoký stupeň bezpečnosti na okrajoch stropov zadebnených systémom SKYDECK zaisťujú samostatné lávky a kompletné koncové zábradlia.

Systém s padacími hlavami SKYDECK výrazne znižuje množstvo materiálu potrebného pre debnenie stropu.

 

PERI UP Easy

Na slovenský trh priniesla spoločnosť PERI už aj nové fasádne lešenie PERI UP Easy, pri vývoji ktorého boli zohľadnené súčasné aj budúce bezpečnostné predpisy. PERI UP Easy s inovatívnym rámom kombinuje ideálnym spôsobom bezpečnosť a hospodárnosť. Lešenie je charakteristické nízkou hmotnosťou, ktorej výsledkom je značne skrátený čas montáže a demontáže. S PERI UP Easy sa zábradlie vyššieho podlažia montuje bez akýchkoľvek dodatočných prvkov a lešenár je istený bez lana proti pádu na každej úrovni.