‎

Montáž debnenia v závode

Pre vysoké nároky na architektúru a geometriu ponúka PERI výrobu debnenia a debniacich jednotiek podľa projektu od jednoducho na CNC narezaných preglejok a krabíc až po jednotlivé špeciálne panely, 3D debniace jednotky a lávky akýchkoľvek geometrických tvarov. 2D alebo 3D prvky ako aj zložité debniace telesá sa vyrábajú podľa individuálnych požiadaviek na tvar, typ preglejky a plánovaný počet použití. Predmontáž je možné realizovať expertmi PERI v závode, čo okrem výhody v kvalite vedie aj k zvýšeniu produktivity a spoľahlivosti nákladov.

‎

Máte záujem o montáž debnenia?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.