You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Technické služby

O službe

Technické spracovanie projektov debnenia a lešenia

Z technického a ekonomického hľadiska optimálne riešené debnenie a lešenie navrhujú a dimenzujú PERI inžinieri často už v priebehu zadávania zákazky. Detailné a prehľadné výkresy PERI ako aj presné výpisy jednotlivých prvkov značne zjednodušujú kalkuláciu a prípravu. Pritom istota nákladov na realizáciu sa zvyšuje. Technické spracovanie obsahuje aj statické výpočty a v prípade nutnosti tiež aj overiteľný statický posudok.

Optimalizované riešenie
návrh debnenia a lešenia prispôsobený projektu s výkresmi a výpismi prvkov pre stavbu

Osobná kontaktná osoba
kontinuálna podpora projektov a technické poradenstvo od PERI špecialistov podľa potreby tiež priamo na stavbe

Bezpečný projekt
predpisom vyhovujúce alebo overiteľné statické výpočty


3D návrhy

Hmatateľná a zrozumiteľná simulácia zložitých a náročných konštrukcií

Realistické takmer fotografické zobrazenie, trojrozmerná vizualizácia a pohyblivé obrázky pomáhajú lepšie porozumieť všetkým zložitým úlohám a robia postup výstavby transparantnejším pre všetkých zúčastnených. Prostredníctvom simulácie postupu výstavby alebo aj pomocou vytvorených modelov prispievajú PERI inžinieri k presnejšiemu naplánovaniu taktov a prepájajú tak návrh s časovou dimenziou. Táto orientácia na priebeh výstavby ponúka optimalizačný potenciál pre presné naplánovanie a riadenie procesov na stavbe.

Transparentnosť nákladov
vďaka zreteľnej vizualizácii technického riešenia

Zlepšenie postupu výstavby
vďaka animácii postupu výstavby pred zahájením projektu

Efektívna realizácia výstavby
na základe optimalizovanej prípravy a informácií vyvodených z modelu

Zosúladené procesy
priebežne riešené od návrhu v PERI CAD až po montáž


Inžiniering

Individuálne plánovanie a poradenstvo

  • návrh nasadenia debnenia a statické výpočty pre všetky úlohy na stavbe
  • realizačné výkresy a preukázanie zhody pre podperné konštrukcie a pracovné lešenia pre každú požiadavku
  • overiteľné statické výpočty pre debnenia a lešenia so zohľadnením platných noriem
  • stanovenie optimálnej potreby materiálu pre plánovanie záberov