You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Service team

O službe

PERI Service team koučuje, radí, pomáha a informuje

V priebehu realizácie projektu poskytuje Service team komplexnú podporu personálu na stavbe tak, aby bolo zabezpečené efektívne využívanie systémov PERI. Pre zhotoviteľov a subdodávateľov organizuje návštevy servisných centier. Informuje o novinkách pre optimalizáciu pracovných postupov.

Prínos PERI Service teamu

Zníženie dodatočných nákladov na opravu, čistenie, prepravu a neopraviteľné poškodenie prenajímateľných systémov PERI.


Charakteristika

Odborné školenie priamo na stavbe

  • V štádiu zahájenia projektu školenia o správnom spôsobe zaobchádzania, manipulácie, skladovania a preprave debnenia a lešenárskych systémov PERI
  • Pravidelné návštevy stavby v priebehu realizácie projektu s cieľom kontroly správneho nasadenia a uloženia materiálu na stavenisku, v prípade zistenia nedostatkov je vysvetlený správny postup formou aktívneho koučingu

Odborné poradenstvo pred vrátením materiálu zo stavby

  • Ukážka správneho uloženia materiálu v súlade s baliacimi predpismi pre maximálne využitie úložného priestoru

Informovanie

  • O možnosti využívať grafické návratky, ktoré pomáhajú pri určení množstva a druhu materiálu pripraveného na vrátenie
  • O službe bezplatného zapožičania TRIO páčidla, ktoré šetrí čas a zemedzuje poškodeniu rámu pri oddebňovaní
  • O nálepkách na rohy TE, TGE, DGE s konštrukčnou informáciou o správnom postupe nasadenia, montáži a demontáži.