You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nájomný sklad a distribúcia

O službe

Prenájmom materiálu sa dajú hospodárne pokryť potreby nielen v špičkách. Prenájom vhodného systémového príslušenstva je správnou voľbou aj pre nevšedné použitie. PERI disponuje po celom svete viac ako 120 logistickými centrami s veľmi kvalitným materiálom a veľkým množstvom zásob. 

Znížená potreba kapitálu a financovania
vzhľadom k tomu, že zákazník neinvestuje do vlastného materiálu a vytvárania skladu

Optimálna dostupnosť materiálu
vďaka širokej sieti nájomných skladov po celom svete, ktoré sú stále udržiavané na najnovšej technickej úrovni

Nerušený priebeh výstavby
vďaka flexibilnej odozve zo skladu PERI


Charakteristika

  • pripravenosť debnenia a lešenia; prevádzka potrebných skladových priestorov
  • logistické a obchodné spracovanie zákaziek
  • opravy bežného opotrebovania materiálu, predovšetkým výmena preglejky
  • prevzatie inovačného rizika za nájomný sklad firmou PERI