You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť PERI spol. s r. o. so sídlom Šamorínska 18/4227 v Senci, IČO:  (ďalej aj len „spoločnosť PERI„) berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Spracovanie Vašich osobných údajov preto prebieha v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje nie sú spoločnosťou PERI zverejňované ani neoprávnene poskytované tretím osobám. Údaje prenesené návštevou tejto úvodnej stránky sú používané nasledujúcim spôsobom:

1. Prenos údajov a ich protokolovanie pri prístupe z internetu

Pri Vašej návšteve úvodnej stránky spoločnosti PERI prenáša Váš internetový prehliadač údaje. Tieto údaje sú dočasne ukladané na serveroch spoločnosti PERI, resp. spoločnosti PERI GmbH so sídlom 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße, Nemecká spolková republika, štatisticky vyhodnocované a nakoniec opäť zmazané. Pritom sa jedná napríklad o adresu IP využívanú na Vaše internetové pripojenie, čas a dátum Vášho vstupu na úvodnú stránku spoločnosti PERI, adresu URL stránky, z ktorej ste sa na úvodnú stránku spoločnosti PERI dostali, názov a adresu URL Vami spusteného súboru vrátane množstva prenesených údajov, hlásenie, že sa prístup podaril, rozpoznávacie údaje o Vašom operačnom systéme a Vašom prehliadači vrátane názvu Vášho poskytovateľa internetových služieb. Priradenie uvedených údajov ku konkrétnej osobe nie je spoločnosti PERI umožnené.

Spoločnosť PERI spracováva tieto údaje na účel vytvorenia spojenia k svojej webovej prezentácii a umožnenia jej využívania. Okrem toho slúži prenášanie údajov a protokolovanie údajov na zabezpečenie systému a správu servera vrátanie zlepšovania internetovej ponuky. Zásadne neprebieha vyhodnocovanie adries IP. Výnimka platí napríklad pre prístupy na doménu www.peri.com.

Navyše využíva spoločnosť PERI na tejto webovej stránke službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Aplikácia Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie získané pomocou súborov cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky budú pravidelne odosielané na server spoločnosti Google v USA a tam ukladané. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaša adresa IP vždy najskôr skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP bude odoslaná na server spoločnosti Google v USA, a tam skrátená, iba vo výnimočných prípadoch. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktívna. Na základe zadania prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webovej prezentácie a internetu s ohľadom na prevádzkovateľa webovej stránky. Adresa IP prenesená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme Vás ale, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou súborov cookie týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si pomocou nižšie uvedeného odkazu siahnete a nainštalujete vstavaný modul do prehliadača (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Rozsah a účel použitia osobných údajov

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, IP, čas a dátum vstupu na úvodnú stránku spoločnosti PERI, adresa URL stránky, názov a adresa URL súboru, hlásenie, že sa prístup podaril, rozpoznávacie údaje o operačnom systéme a prehliadači vrátane názvu poskytovateľa internetových služieb dobrovoľne poskytujem v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosti PERI spol. s r. o. IČO: 35696541 ako prevádzkovateľovi na účel prípravy, uzavretia, realizácie a plnenia povinností z obchodných vzťahov, a ak som k tomu dal osobitný súhlas, tak aj na účely vybavovania podnetov, poskytovanie informácií a priamy marketing, a to na čas trvania stanoveného účelu, aj v súlade s registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi. Zároveň beriem na vedomie, že osobné údaje sa nezverejňujú, môžu byť sprístupnené a poskytnuté zamestnancom prevádzkovateľa i zamestnancom sprostredkovateľa - spoločnosti PERI GmbH so sídlom 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße, Nemecká spolková republika i  dcérskych spoločností PERI a to aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, môžu byť poskytnuté tretej strane  na základe osobitného zákona. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo písomne namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

3. Súbory cookie

Úvodná stránka spoločnosti PERI používa súbory cookie. Súbory cookie sú súbory, ktoré sa vymieňajú medzi Vaším prehliadačom a serverom spoločnosti PERI a sú ukladané na Vašom počítači. Tieto súbory slúžia na rozširovanie internetovej ponuky spoločnosti PERI vrátane zjednodušenia jej využívania. Pomocou cookie je možné napríklad ukladať heslá. Využívanie súborov cookie môžete deaktivovať alebo obmedziť tým, že vo svojom prehliadači vykonáte zodpovedajúce nastavenia.

4. Právo na informácie

Spoločnosť PERI Vám kedykoľvek na požiadanie, bez udania dôvodu a bezplatne poskytne informácie o vašich údajoch, ktoré spracúva. Tieto údaje môžete nechať kedykoľvek zablokovať, opraviť alebo zmazať. V tomto prípade sa obráťte na nášho pracovníka povereného ochranou osobných údajov, a to pani Ildikó Kissovú.