You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kontakty na odborných poradcov - debnenie

Pre urýchlenie komunikácie, prosím, kontaktujte odborného poradcu podľa lokality sídla Vašej spoločnosti, a nie na základe umiestnenia realizovaného projektu.

1.0 - Ing. Matúš Bebko

Odborný poradca I Debnenie Bratislava

mobil        +421 904.14 60 48
e-mail       matus.bebko@peri.sk

1.0 - Matej Faktor

Odborný poradca I Debnenie 
Bratislava

mobil       +421 908.15 43 32 
e-mail       matej.faktor@peri.sk

2.0 - Ing. Peter Grusman

Odborný poradca I Debnenie Západné Slovensko

mobil        +421 903.55 05 28
e-mail       peter.grusman@peri.sk

3.0 - Robert Umrian

Odborný poradca I Debnenie Stredné Slovensko

mobil        +421 903.50 08 29
e-mail       robert.umrian@peri.sk

4.0 - Matej Špánik

Odborný poradca I Debnenie Stredné Slovensko

mobil        +421 905.25 96 24
e-mail       matej.spanik@peri.sk

5.0 - Ing. Martin Ďula

Odborný poradca I Debnenie Východné Slovensko

mobil        +421 903.50 12 59
e-mail       martin.dula@peri.sk