You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Terminál pre pasažierov Zadar-Gazenica, Chorvátsko

Údaje o projekte

Poloha: Zadar, Chorvátsko

 • Výstavba nového terminálu pre cestujúcich a pre trajekty v prístave Gazenica, Zadar
 • Dvojposchodový terminál na pozemku s celkovou rozlohou 25 000 m²

Požiadavky

 • Veľký dôraz kladený na bezpečnosť práce a kvalitu povrchu betónu
 • Budova s členitým povrchom a s veľkou svetlou výškou stropov
 • Šikmé kruhové stĺpy s priemerom do 100 cm

Zákazník

Generálny dodávateľ

STRABAG d.o.o. Záhreb, Chorvátsko, Department MU-CC

Výhody pre zákazníka

 • Rýchly postup výstavby vďaka koordinovanému návrhu lešenia a debnenia
 • Bezpečná a časovo úsporná realizácia
 • Dodávka veľkého množstva materiálu v presne požadovanom množstve
 • Rýchly postup pri debnení základov a bočných stien prievlakov bez použitia žeriava vďaka ľahkému debneniu DUO
 • Úspora času potrebného na výstavbu vďaka veľkoplošným jednotkám panelov debnenia TRIO presúvaným pomocou žeriava
 • Ľahko prispôsobiteľné debnenie aj pre stropy s veľkou svetlou výškou
 • Menšie množstvo materiálu na stavbe vďaka skorému oddebneniu prostredníctvom nasadenia stropného debnenia SKYDECK
Portrait of Marko Rados, Project Manager at STRABAG d.o.o. Zagreb, Croatia, Department MU-CC
Marko Rados
Projektový manažér

Spoločnosť PERI nám pomohla pri realizácii tak veľkého projektu ideálnou kombináciou systémov, ktoré nám pomohli dosiahnuť mimoriadnu kvalitu pri dodržaní bezpečných pracovných podmienok. Spoločnosť PERI je naším partnerom už dlhé roky a naša spolupráca opäť viedla k návrhu technických riešení presne podľa požiadaviek projektu ako aj k presným dodávkam veľkého množstva materiálu priamo na stavbu. Napriek vysokým výškam podperných konštrukcií sme veľmi spokojní s tým, ako napreduje výstavba.

PERI riešenia

 • Návrh komplexného riešenia a dodanie požadovaného materiálu pre realizáciu debnenia a lešenia od jedného dodávateľa
 • Kruhového stĺpové debnenie PERI SRS na mieru projektu pre stĺpy s priemerom 95 cm a 100 cm
 • Konštrukcia zložená z oceľových závor SRU a nastavovacích hláv s vysokou únosnosťou zo stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT pre podopretie debnenia pre šikmé stĺpy v 60 stupňovom uhle
 • Podperný systém PERI UP Flex bol použitý ako pracovná plošina flexibilne prispôsobiteľná vďaka 25 cm modulu pre diagonálne usporiadané kruhové stĺpy
 • Stĺpové debnenie TRIO pre realizáciu stĺpov so štvorcovým prierezom
 • Stropné nosníkové debnenie MULTIFLEX jednoducho prispôsobené netradičnému tvaru stavby vďaka vybranej kombinácii nosníkov ako aj rozmiestneniu nosníkov podľa požiadaviek projektu