You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Hongkong-Zhuhai-Macao (HZMB) | Budovy riadiceho centra tunela Východ a Západ

Konštrukcie s pohľadovým betónom
Navádzanie do tunela je predelené 15,50 m vysokými železobetónovými stenami. Oceľová konštrukcia napojená na stenu slúži ako slnečná clona. Viacpodlažná budova sa stavia ako predĺženie vjazdu do tunela.
Vďaka PERI riešeniu dosiahol stavebný tím najvyššiu kvalitu pohľadového betónu SB 4 s presne určenými miestami na tiahla a spoje, ako aj s trvalou odolnosťou stein vstupnej časti tunela proti vode.
Spoločnosť PERI navrhla a dodala riešenie debnenia pre obvodové steny vlnolamu, ako aj pre viacpodlažnú riadiacu centrálu na umelých ostrovoch. Pri realizácii projektu bolo prioritou dosiahnuť najvyššia možnú kvalitu pohľadového betónu.
Debnenie stropných dosiek, balkónov a parapetov boli väčšinou realizované pomocou štandardných systémových prvkov PERI. V sídle spoločnosti vo Weissenhorne bolo navrhnuté, vyrobené a dodané obrovské množstvo ramenátov a preglejok narezaných na mieru kruhového tvaru objektu.
V priebehu plánovania sa partneri dohodli zmeniť predchádzajúci dohodnutý spôsob výstavby. Okrem iného sa malo debnenie stropov a prievlakov realizovať osobitne. Vďaka rozhodnutiu bolo možné efektívnejšie využitie debnenia, a tým došlo k skráteniu plánovaného času výstavby o 6 mesiacov.
The cut-to-size plywood formlining for the project-specific formwork of the large-sized columns was planned and produced in Weissenhorn.
Pre stavebný tím bola realizácia projektu s požiadavkou na tak vysokú kvalitu pohľadového betónu úplne novou skúsenosťou. Z daného dôvodu boli v priebehu celej realizácie projektu na stavbe prítomní dvaja PERI šéfmontéri, ktorí tvorili podporu pre projektových manažérov, a tým pomohli zabezpečiť konštantnú kvalitu.

Údaje o projekte

Poloha: Hongkong, Čína

 • Dve viacpodlažné riadiace centrá, umiestnené na dvoch umelých ostrovoch s rozlohou 100 000 m² na západnom a východnom konci tunela
 • Stavba na západnom ostrove s rozlohou úžitkovej plochy cca. 19 000 m² sa skladá zo strojovne, protipožiarneho zariadenia a administratívnej časti. Celá budova má 1 podzemné a tri nadzemné podlažia s celkovou výškou okolo 20 m
 • Stavba pri východnom konci tunela má úžitkovú plochu cca. 27 000 m². Budova má 4 podlažia s celkovou výškou okolo 23,60 m a s využitím pre účely strojovne, maloobchodných priestorov, ako aj výstavy o tom ako bol zrealizovaný daný projekt obrovských rozmerov

Požiadavky

 • Najvyššie požiadavky na kvalitu pohľadového betónu
 • Efektívne riešenie debnenia so systémovým debnením a s minimálnym nasadením debnenia na mieru
 • Projektovo špecifické riešenia pre stavbu zložitých tvarov

Zákazník

China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)

Výhody pre zákazníka

 • Realizácia pohľadového betónu s požiadavkou na kvalitu v súlade s SB 4
 • Efektívne zhotovenie s maximálnym nasadením systémového debnenia
 • Preglejky vyrobené na mieru dodávané just-in-time
 • Zaistenie kvality vďaka prítomnosti PERI šéfmontéra na stavbe
Meng Fanli | Lin Ming | Liu Haiqing, Vedúci projektu na západnom ostrove | Projektový manažér | Vedúci projektu na východnom ostrove
Meng Fanli | Lin Ming | Liu Haiqing
Vedúci projektu na západnom ostrove | Projektový manažér | Vedúci projektu na východnom ostrove

PERI zohrávalo významnú úlohu pri realizácii týchto kľúčových objektov ako sú vstupy do tunelov, vlnolamov a budovy riadiacich centier, ktorých výstavba bola obrovskou výzvou práve kvôli požiadavke na najvyššiu kvalitu. Presun tunelového debniaceho vozíka bol nenáročný a zároveň zabezpečil najvyššiu možnú bezpečnosť ako aj prvotriednu kvalitu pohľadového betónu. V neposlednom rade by sme chceli vyzdvihnúť profesionálne technické riešenia a služby ako aj snahu technického oddelenia PERI o dokonalosť.

PERI riešenia

 • Návrh technického riešenia pre debnenie vrátane vývoja nových stavebných metód
 • Nákladovo výhodné riešenie debnenia vďaka efektívnemu použitiu systémových prvkov debnenia   
 • Návrh a dodanie preglejok vyrobených na mieru projektu
 • Priebežná kontrola realizácie a kvality na stavbe zabezpečená PERI šéfmontérom
 • Skrátený čas výstavby