You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI ELPOS

O softvéri

So softvérom ELPOS je možné rýchlo a jednoducho navrhnúť debnenie a lešenie PERI. Bez znalostí programu CAD je tak možné vytvárať projekty jednoduchých základov či viacpodlažnej budovy, rovnako ako aj praktické výkresy a výpisy prvkov konkrétneho projektu.

Menej potrebného času
s automatikou a elektronickým katalógom prvkov

Optimálne využitie materiálu
s presným prispôsobením na potrebné množstvá materiálu pre každý záber projektu

Bezpečná realizácia
so zrozumiteľnými výkresmi

Demo verzia
viac informácií o PERI ELPOS a dostupnosť demo verzie na info@peri.sk


Techniké údaje

  • rýchla a jednoduchá digitálna pomôcka pre každodenné navrhovanie debnenia a lešenia so systémami PERI
  • užívateľovi stačia len základné znalosti práce s počítačom
  • automatická podpora pre štandardné systémy PERI a základné funkcie pre manuálne doplnenie návrhov