You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Logistické služby

Logistika PERI: Hustá sieť skladov PERI zabezpečuje rýchlu dostupnosť materiálu pre každý projekt.

O službe

S cieľom dosiahnutia plánov, PERI poskytuje tie najlepšie služby: od začiatku výstavby, až po vrátenie poslednej dodávky. Vďaka hustej sieti nájomných skladov je zabezpečená rýchla dostupnosť materiálu pre každý projekt.

V mnohých krajinách sú systémové prvky PERI k dispozícii aj na prenájom - čo je hospodárnym riešením pre projekty s najvyššou požiadavkou alebo s menšou obratovosťou materiálu.

Obchodníci PERI ako aj šéfmontér a technici sú k dispozícii od začiatku projektu a poskytujú podporu aj priamo na stavbe, čím je zabezpečené efektívne využívanie systémových riešení PERI.

 


Čistenie a opravy

Z dôvodov veľkej vyťaženosti debniaceho materiálu je nevyhnutná jeho pravidelná údržba pre dobré výsledky realizácie. PERI poskytuje profesionálne čistenie a opravy materiálu na mnohých miestach po celom svete a zabezpečuje tak trvalo dobrý stav materiálových zásob zákazníkov.

Individuálne koordinované
PERI odborníkmi stanovené požadované služby podľa stavu materiálu

Profesionálne opravy
výborne vyškolený personál a najmodernejšia technika prinášajú požadované výsledky

Rýchle spracovanie
rýchle spracovanie a vrátenie vďaka sieti servisných centier PERI


Nájomný sklad a distribúcia

Najlepší materiál v správnom množstve, v správnom čase, na správnom mieste

Prenájmom materiálu sa dajú hospodárne pokryť potreby nielen v špičkách. Prenájom vhodného systémového príslušenstva je správnou voľbou aj pre nevšedné použitia. PERI disponuje po celom svete viac ako 120 logistickými centrami s veľmi kvalitným materiálom a veľkým množstvom zásob. Organizovanou výmenou materiálu medzi jednotlivými nájomnými skladmi PERI je možné pokryť aj požiadavky pri neobvyklých zákazkách s potrebou veľkého množstva materiálu. PERI tak zbavuje zhotoviteľov stavieb rizika spojeného s vyťaženosťou.

Znížená potreba kapitálu a financovania
vzhľadom k tomu, že zákazník neinvestuje do vlastného materiálu a vytvárania skladu

Optimálna dostupnosť materiálu
vďaka širokej sieti nájomných skladov po celom svete, ktoré sú stále udržiavané na najnovšej technickej úrovni

Nerušený priebeh výstavby
vďaka flexibilnej odozve zo skladu PERI