You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT vysokoúnosné priehradové nosníky

O produkte

S PERI VST vysokoúnosnou podpernou vežou a VRB vysokoúnosným priehradovým nosníkom sa dá tlak superštruktúry bezpečne transferovať pozdĺž veľkého rozpätia. Vysokoúnosná podperná veža z VARIOKIT stavebnice pre inžinierske stavby prináša efektívne riešenie ako pri stavbe mostov, tak aj pri špeciálnom použití pri výstavbe priemyselných objektov.

Efektívne využitie materiálu
vysoká únosnosť systémových prvkov zaisťuje optimálne využitie materiálu a tým minimalizáciu nákladov.

Všestranný
prenajímateľné systémové riešenie spĺňa najrôznejšie požiadavky projektu

Úžasne jednoduché
rýchla a jednoduchá montáž so spojením na čapy
 


VST vysokoúnosná podperná veža

Vďaka systémovým komponentom sa dajú vytvoriť rôzne podperné systémy:

Veže na 4 nohách
štandardné rozmery 2 m x 2 m
alebo v rámci statických požiadaviek až do rozmerov 6,50 m x 6,50 m

Veže s dodatočnými nohami
Pri vysokom zaťažení sa dá kapacita únosnosti zvýšiť pridaním ďalšej nohy

Podperné rámy
Samostatne stojaca podperná veža sa dá spojiť s rámami, čím sa dosiahne výrazne väčší priečny rez

Komplexná zostava lešenia
pri spojení samostatných podperných rámov sa dá zväčšiť priečny rez v druhom smere

Vysokoúnosné podperné rámy 
v oblasti oporných a mostných pilierov môže byť systém použitý spolu s centrickým stužením ako hlavný nosný rám až do výšky 10 m

Systém je doplnený lešením PERI UP, ktorý zabezpečuje bezpečný prístup

Technické detaily

  • pre zaťaženie na nohu 700 kN
  • štandardné použitie do výšky 40 m
  • po projektovej špecifikácii sa dajú použiť aj do vyšších výšok
  • pri plnom zaťažení môže byť hlava použitá so zaveseným hydraulickým zdvihákom
  • s rovnomerne rozvrhnutými dĺžkami nosníkov RCS, dvomi medzikusmi a hlavou môžu byť plynulo realizované všetky výšky

VRB vysokoúnosný priehradový nosník

Systém pozostáva z rôznych typov rámov s rozdielnou dĺžkou a únosnosťou, ktorých kombináciou sa dajú vytvoriť všetky potrebné rozpätia.

Druhy rámov:

Nosné rámy
pre prenesenie záťaže do vysokoúnosných podperných veží

Spojovacie rámy
pre rozloženie sily v blízkosti nosníkov ako aj pri stredových nosníkoch a spojoch

Štandardné rámy
pre použitie v strednom rozpätí

Štandardizované a centrované spojenie horizontálneho a vertikálneho stuženia umožňuje optimálne využívanie kapacity nosnosti a materiálov.

Systém sa dá doplniť lešením PERI UP, ktorý zabezpečuje bezpečný prístup.

Technické detaily:

  • vyvinuté pre rozpätie do 40 m  a priehybový moment 3000 kN
  • vďaka kombinácii rámov rôznych dĺžok a teleskopickej funkcii podperného rámu môžu byť realizované úplne
  • všetky rozpätia a zvládnuté akékoľvek montážne tolerancie na podperách