You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett Alu 64 hliníkové schodisko

O produkte

Hliníkové schodisko Alu 64 s jednosmernými alebo protismernými ramenami slúži ako prístup na pracovisko alebo na stavbu do výšky 90 m. Ako štvorstĺpiková veža so šírkou 64 cm a výškovým modulom 2,00 m je vhodné ako výstup predsadený pred fasádnym lešením ako napr. PERI UP T 72 alebo T 104. Každá úroveň pracovnej podlahy môže byť dosiahnutá bez akéhokoľvek výškového prispôsobenia.

Ľahko montovateľné
ľahké ramená je možné veľmi ľahko a rýchlo montovať

Mnohostranne využiteľné
ako lešenie postavené na teréne pre vyššie položené pracovisko, ako zavesené lešenie pre miesta nachádzajúce sa nižšie alebo ako prístup na prekladané a šplhavé debnenie

Jednoducho plánovateľné
vďaka stavebnicovému princípu s tromi zostavami (základná, nadstavba a posledné poschodie) je možné zostavu veľmi rýchlo navrhnúť
 


Technické údaje

  • jednosmerné alebo protismerné schodisko široké 64 cm ako prístup personálu na stavbu
  • prístupné zaťaženie 2,0 kN/ m² na ramená a podlahy alebo 2,00 kN/ m² pre celú konštrukciu s výškou výstupu 20 m
  • málo kotiev
  • horizontály slúžia ako zábradlie a stužujú vežu, diagonály nie sú potrebné