You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP hliníkové schodisko 75

O produkte

Ľahké hliníkové ramená so šírkou 75 cm sa montujú na horizontály modulového lešenia PERI UP. Tak vznikajú schodiskové veže so štyrmi nohami s jednosmerným alebo protismerným výstupom až do výšky 100 m. Schodisko 75 je dimenzované pre zaťaženie 2,00 kN/ m2 a slúži ako prístup na pracovné plochy alebo staveniská.

Flexibilná montáž
vďaka modulu po 25 cm umožňuje všetky polia uzavrieť bez medzier aj v tých najmenších priestoroch

Jednoducho prispôsobivé
pre prístup do budovy pomocou konzol a krátkych schodiskových ramien - nezávisle od výšky podlaží

Rýchla montáž
s minimálnym počtom horizontál a kotvenia
 


Technické údaje

  • rýchla montáž schodiskových ramien so šírkou 75 cm (svetlá šírka 67 cm)
  • použitie pre veže s jednosmerným alebo protismerným výstupom od 2,00 m do 66,00 m (so špeciálnym návrhom výstup až do 100 m)
  • pôdorys: 1,50 m x 2,50 m alebo 1,50 m x 3,00 m
  • dovolené zaťaženie: 2,00 kN/ m² pre ramená a podlahu a 2,00 kN/ m² na celú konštrukciu pre výšku výstupu 20 m
  • prístup na všetky podlažia budovy výškovo prispôsobiteľný v 25 cm rastri pomocou osadených konzol
    možnosť montáže dvoch vedľa seba idúcich ramien s dvomi smermi, ktoré sú v strede rozdelené zábradlím

Verzia pre úzke priestory

PERI UP šachtové schodiská

So šachtovými schodiskami je možné zhotoviť kompaktné prístupy vo vnútri budovy v úzkych priestoroch. Umožňujú to kratšie horizontály spájané pod 90° uhlom a kratšie a nižšie schodiskové ramená. Šachtové schodisko slúži súčasne ako pracovná plošina pre ďalšie práce na stenách. So štandardnými prvkami môžu byť schdiská zmontované vo výškovom module 25 cm. Dostupné sú štandardné zhotovenia pre bežné výšky podlaží 2,75 m.