You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP oceľové schodisko 100/ 125

O produkte

Oceľové schodisko PERI UP sa montuje zo schodiskových nosníkov a jednotlivých stupňov. Schodisková veža s 10 nohami je dimenzovaná do výšky 50,0 m pre zaťaženie do 3,0 kN/ m2. So šírkou 100 cm alebo 125 cm a samostatnými podestami je vhodná hlavne pri vysokej frekvencii užívateľov.

Vysoká únosnosť
dovolené zaťaženie 3,0 kN/ m2 pre schody a podlahy pre výšku výstupu 20,0 m

Komfortná šírka
dostatočný priestor pre obojsmernú pešiu premávku, dopravu materiálu a prepravu zranených osôb na nosidlách.

Montáž bez náradia
najskôr sa montujú nosníky a na tie sa osádzajú samoistiace stupne bez použitia dodatočného príslušenstva.
 


Technické údaje

  • schodiská zo schodiskových nosníkov a jednotlivých stupňov šírky 100 cm alebo 125 cm (svetlá šírka 96 cm alebo 121 cm)
  • možnosť montáže jednosmerných alebo protismerných schodísk výšky od 2,0 m až do 50,0 m
  • pôdorys: 2,00 m x 4,50 m (oceľové schodisko 100) alebo 2,5 m x 5,0 m (oceľové schodisko 125)
  • dovolené zaťaženie: 3,0 kN/ m2 pre schody a podlahu resp. 40,0 kN na celú konštrukciu alebo 3,0 kN/ m2 pre výšku výstupu 20 m