You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex podperná konštrukcia

O produkte

So stĺpikmi a závorami z modulového lešenia PERI UP Flex a minimálnym množstvom dodatočných prvkov je možné vytvoriť podpernú konštrukciu špeciálne pre stropné stoly. Pre hlavy a pätky podpernej veže PERI UP Flex Plus sú použité zosilnené stĺpiky a vretená s veľmi dlhým vytiahnutím. To umožňuje zníženie stropného stola podľa potreby hlavne pri presune pod prievlakmi.

Veľký rozsah vytiahnutia vretien
do 88cm v oblasti hláv a pätiek

Hospodárne
vďaka použitiu systémových prvkov modulového lešenia PERI UP Flex

Vylepšená nosnosť
pre výšky do 8,76 m a zaťaženie na stĺpik do 52 kN
 


Technické údaje

  • dovolená nosnosť: 52 kN (hlavne zaistená)
  • variabilné pôdorysy v 25 cm a 50 cm rastri
  • podopretie stropných stolov: so 4 alebo 6 stĺpikmi pre veľkorozmerné stoly (napr. VARIODECK)
  • plynulé výškové nadstavenie do 88 cm s vytiahnutím vretien hlavy a pätky
  • možnosť použiť ako podpernú vežu
  • zosilnené stĺpiky je možné použiť len pri pätkách a pri hlavách stačia štandardné prvky

Lešenie

Montáž nosnej konštrukcie prebieha v jednom smere na podperných vežiach, ktoré slúžia ako protišmykový rám. V zásade sa nosná konštrukcia dá považovať za samostatne stojacu teda pre prenos horizontálneho zaťaženia nie sú potrebné dodatočné zosilnenia. Najčastejšie sa používa pri stavbe mostov a budov.

Variabilitu PERI UP Flex je možné predviesť pri tvorbe troj-rozmerných podperných štruktúr. Pozícia nôh sa dá prispôsobiť presne tak, aby zodpovedala požiadavkam na zaťaženie. Veľmi vysoká koncentrácia zaťaženia môže byť prenesená rovnako jednoducho ako zaťaženie malého priestoru. Prispôsobenie veľmi komplikovaným geometrickým tvarom prebieha jednoducho a rýchlo so štandardnými materiálmi. Veľká tuhosť spojov horizontálnych nosníkov udržiava tvar veľkých jednotiech lešenia aj pri preprave žeriavom alebo na kolieskach. Odolné spoje proti tlaku spájajú štandardné so zvyšnou konštrukciou. Jednotlivé časti sa dajú predmontovať na zemi a následne sformovať do obrovského podperného lešenia. Pracovná plošina pre debniace operácie ako aj prístupy môžu byť súčasťou lešenia v priebehu inštalácie systému podláh a schodov.


PERI UP Flex podperná veža MDS

Montáž a demontáž podpernej veže MDS sa robí vždy bezpečne so zábradlím po celom obvode. Užívateľ je počas montáže vždy v bezpečnej a zaistenej pozícii bez potreby akýchkoľvek dodatočných opatrení. MDS podlaha sa pripája na závory bez náradia, pričom nie je možné jej žiadne náhodné nadvihnutie zdola. Dodávka materiálu prebieha stredom veže.

  • Rýchle a hospodárne pracovné postupy
  • Jednoduchá montáž s malým množstvom systémových prvkov
  • Vysoká úroveň bezpečnosti počas všetkých fáz montáže
  • Optimalizované pracovné postupy montáže a ergonomická štruktú