You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SKYDECK stropné panelové debnenie

SKYDECK stropné panelové debnenie: Osvedčené hliníkové stropné panelové debnenie s veľmi rýchlou montážou.
SKYDECK sa montuje jednoducho a bezpečne. Panely zapadajú do hrebeňových líšt a sú tak zaistené proti posunutiu. Aj montéri bez skúseností sa s ich manipuláciou zoznámia veľmi rýchlo.
Plochy okolo stĺpov sa dajú ľahko zadebniť s nosníkmi SKYDECK (s dĺžkou 75cm a 150cm). Plocha sa zakryje preglejkou hrúbky 21mm.
Rýchle a jednoduché pracovné operácie s cca. 15kg vážiacimi systémovými prvkami SKYDECK.
Jeden úder kladiva uvoľňuje padaciu hlavu, pričom debnenie klesne o 6cm. Hlavné nosníky a panely je možné oddebniť.
SKYDECK lávka zaisťuje bezpečné pracovné podmienky na okrajoch stropovnanšetrí osadenie bezpečnostného lešenia v spodnej úrovni.
Zdvíhacia plošina umožňuje vykonávať zadebnenie a oddebnenie. Môže byť použitá aj pre opravy alebo demontáž podpernej konštrukcie.

O produkte

Rozsah použitia debnenia SKYDECK siaha od bytových stavieb až po priemyselné stavby s hrubšími stropmi. S rozsiahlym výrobným programom príslušenstva je stropné debnenie vhodné pre trhy s vysokými štandardmi bezpečnosti. Systematický postup montáže a ľahké prvky určujú debniace práce. Naviac skoré oddebnenie s padacími hlavami znižuje potrebu materiálu na stavbe. Nízka potreba stojok zaisťuje väčšiu voľnosť pohybu pod stropným debnením a zjednodušuje horizontálnu prepavu materiálu.

Práca bez námahy
s ľahkými a jednoducho manipulovateľnými prvkami

Rýchle zadebnenie
vďaka jednoduchému a systematickému postupu montáže a s minimálnym počtom stropných stojok

Jednoduché čistenie
vďaka práškovo lakovaným panelom, prvkom z plastu a skoseným hranám panelov

Nízka potreba materiálu na stavbe
vďaka skorému oddebneniu s padacími hlavami a rýchlemu premiestneniu panelov a nosníkov na ďalšie poschodie


Technické údaje

  • stropné panelové debnenie s ľahkými systémovými prvkami obsahujúcimi preglejku
  • pre stropy hrúbky do 42 cm (s pozdĺžnymi nosníkmi dĺžky 225 cm) alebo so 150 cm dlhými nosníkmi a šírkou panelov 75 cm pre stropy hrúbky do 109 cm
  • ľahké individuálne prvky (panely a nosníky vážia len 15,5 kg)
  • systematický postup montáže, kde rozmery panelov určujú vzdialenosť stojok
  • len 0,29 stojok na m² stropného debnenia
  • vďaka zmene smeru uloženia panelov sú zvyškové rozmery redukované na minimum
  • príslušenstvo pre dĺžkové a šírkové dodebnenie ako aj pre uzavretie zostatkových medzier
  • vysoký stupeň bezpečnosti na okrajoch stropov s vysunutými nosníkmi a SKYDECK lávkami
  • bezpečnosť na okrajoch s koncovým zábradlím, ktoré je možné osadiť bez potreby náradia v akejkoľvek polohe na hlavný nosník