You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX stropné nosníkové debnenie

O produkte

Hlavné prvky systému MULTIFLEX sú debniace nosníky VT 20K alebo GT 24. Systém MULTIFLEX ponúka obrovskú variabilitu pre najnáročnejšie požiadavky tým, že umožňuje voliteľnosť druhu nosníka, vzdialenosti medzi nosníkmi ako aj druh a veľkosť použitých preglejok. Pri použití mimoriadne únosných debniacich nosníkov GT 24 je možné dosiahnuť veľké rozpony. Preto je MULTIFLEX vhodným riešením pre zložité pôdorysy, stropy s odskokmi a zabudovanými prievlakmi ako aj pre stiesnené priestory.

Optimálne využitie materiálu
vďaka ľubovoľnej kombinácii debniacich nosníkov GT 24 a VT 20K ako aj ich usporiadania

Pre ľubovoľné pôdorysy
vďaka variabilnému umiestneniu nosníkov - možnosť polygonálneho uloženia alebo s presahom

Pre všetky požiadavky na povrch betónu
vďaka možnosti použitia ľubovoľnej preglejky pre požadovanú kvalitu a požadovaný raster


Technické údaje

  • nosníkové stropné debnenie zo sústavy horných a dolných nosníkov pre ľubovoľnú preglejku
  • voľba debniacich nosníkov a ich rozostupov podľa požiadaviek projektu
  • pre hrúbky stropov do 100 cm s nosníkom GT 24, pre stropy do 50 cm s nosníkom VT 20K
  • optimalizácia vlastnej váhy prvkov okrajovým podmienkam
  • možnosť voľby podpernej konštrukcie
  • optimálna skladba materiálu bez zvyškových plôch na základe projektu
  • nasadením Flexklipu je zabezpečená stabilita horných nosníkov proti preklopeniu