You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 stĺpové debnenie

O produkte

VARIO GT 24 je vždy riešením pre konkrétny projekt zložený z debniacich nosníkov, oceľových závor a ľubovoľnej preglejky. Môže byť prispôsobené akémukoľvek prierezu, výške betónu. Tiež optimálne spĺňa požiadavky na pohľadový betón.

Plynulé prispôsobenie 
pre štvorcové a obdĺžnikové prierezy stĺpov všetkých veľkostí

Pre pohľadový betón
vďaka konštrukcii na mieru a ľubovoľnej preglejke

Pre vysoký tlak betónu
vďaka individuálnemu rozmiestneniu debniacich nosníkov a oceľových závor


Technické údaje

  • pre štvorcové alebo obdĺžnikové prierezy od 20 cm x 20 cm do max. 120 cm x 80 cm
  • riešenie na mieru projektu
  • prípustný tlak čerstvého betónu: 100 kN/ m² pri štandardnej skladbe; naprojektovateľné aj pre vyšší tlak
    s pracovnou a betonárskou plošinou a rebríkovým výstupom

Download