You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SRS kruhové stĺpové debnenie

O produkte

SRS kruhové stĺpové debnenie s tesnými spojmi a schopnosťou preniesť vysoký tlak betónu poskytuje najvyššiu kvalitu povrchu betónu. Minimum individuálnych prvkov a rebríkový výstup pripojený k debneniu zaisťujú rýchle a bezpečné použitie.

Rýchla montáž
len s dvomi polkruhovými prvkami a integrovaným spínaním so samočistiacim šesťhranným závitom

Najlepšie betónové povrchy
vďaka vysokej výrobnej kvalite oceľového debnenia

Bezpečná a spoľahlivá logistika
vďaka integrovaným skladovacím pomôckam pre jednoduché skladovanie a bezpečné uloženie počas prepravy


Technické detaily

  • pre kruhové prierezy stĺpov s priemerom od 25 cm do 70 cm v 5 cm rastri dostupné aj pre špeciálne priemery až do 120 cm
  • výšky prvkov v závislosti na priemere až do 8,40 m, nadstaviteľné v 30 cm rastri
  • skrutky s okom slúžia pre nadstavenie panelov a aj ako závesné body pri premiestňovaní žeriavom
  • prípustný tlak čerstvého betónu: 150 kN/ m²
  • s pracovnou a betonárskou plošinou a rebríkovým výstupom

Download

 

SK

SRS (sk)