You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 stenové nosníkové debnenie

O produkte

Pri nosníkovom stenovom debnení je usporiadanie jednotlivých systémových prvkov voliteľné. VARIO GT 24 je možné prispôsobiť akýmkoľvek tvarom a požiadavkám, napr. na rozmiestnenie tiahiel alebo na prenášanie tlaku čerstvého betónu. Systém sa používa pre bytovú výstavbu,  priemyselné stavby, mostné opory a oporné múry a najmä v prípade stavieb s požiadavkou na pohľadový betón.

Prispôsobivé 
vďaka variabilnému rozmiestneniu debniacich nosníkov a závor

Aj pre pohľadový betón
vďaka voliteľnému rozmiestneniu tiahiel a spojov podľa projektovej dokumentácie

Plynulé vyrovnanie
vďaka pozdĺžnym otvorom v závorách a spojkách s pevnými a tesnými spojmi


Technické údaje

  • flexibilné stenové debnenie s hlavnými konštrukčnými prvkami: priehradový nosník GT 24, oceľové závory VSRZ/ SRZ/ SRU, preglejka a príslušné spojovacie prvky
  • navrhnuté a montované podľa požiadaviek projektu
  • flexibilná výška panelov zodpovedajúca dĺžke nosníkov GT 24 (štandardná dĺžka 0,90 m až 6,00 m v 30 cm rastri; atypické dĺžky do 17,80 m)
  • flexibilná šírka panelov zodpovedajúca dĺžke oceľových závor SRZ a SRU
  • minimalizácia počtu debniacich nosníkov vďaka ic veľkej tuhosti a nosnosti
  • konštrukcia vytvorená presne podľa potrieb projektu, prispôsobiteľná na veľký maximálny tlak čerstvého betónu
  • pozdĺžne otvory v oceľových závorách a spojkách umožňujú 100% pevnosť v ťahu a tlaku a tým aj tesné spojenie panelov

Download