You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RUNDFLEX kruhové stenové debnenie

O produkte

Stenové debnenie RUNDFLEX ponúka pre kruhové steny štandardné panely zmontované vopred. Je možné ich rýchlo a bez úprav panelov nastaviť na akýkoľvek požadovaný polomer. Veľmi efektívne je použitie systému RUNDFLEX na stavbách, kde sa polomery stále menia, ako sú napr. čistiarne odpadových vôd, kruhové rampy pre viacpodlažné garáže alebo silá.

Nižšie náklady na montáž
s vopred zmontovanými zostavami a osvedčeným zámkom BFD

Rýchle nastavenie
vďaka šablónam a vretenám so samočistiacim šesťhranným závitom

Veľmi variabilné
vďaka flexibilnému nastaveniu vnútorného polomeru od 1,00 m


Technické údaje

  • vopred zmontované panely
  • prípustný tlak čerstvého betónu 60 kN/ m²
  • 5 výšok (0,60 m/ 1,20 m/ 1,80 m/ 2,40 m/ 3,00 m/ 3,60 m) a 3 šírky (vonkajšie: 2,50 m/ 1,28 m/ 0,85 m)
  • polomer sa dá rýchlo nastaviť pomocou vretien a šablón
  • spájanie panelov a zároveň ich vyrovnávanie do šírky 10 cm so zámkom BFD
  • vopred určené rozmiestnenie tiahiel
  • nadstavenie naležato do výšky panelov 7,80 m
  • k dispozícii prvky pre pracovné a betonárske lávky a podopretie