You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MAXIMO rámové debnenie

O produkte

Jednostranná spínacia technológia MX vyvinutá v PERI výrazne urýchľuje debniace práce. MAXIMO je aj pri menšom počte obsluhujúceho personálu výrazne rýchlejšie, než doterajšie rámové debnenie. Vďaka technicky vylepšenému spôsobu spínania a optimalizovanému počtu otvorov pre spínanie sú náklady pri tomto systéme preukázateľne nižšie až o 50%. Systematickým usporiadaním zopnutí vzniká pravidelný vzhľad vodorovných aj zvislých spojov a spínacích miest.

Rýchlejšie spínanie
vďaka spínaniu obsluhovanému z jednej strany debnenia bez potreby dištančných rúrok a kónusov

Menej tiahiel
vďaka optimalizovanému umiestneniu spínacích otvorov

Lepší povrch betónu
vďaka usporiadanému modulu spojov a spínacích miest


Technické údaje

  • flexibilne použiteľné rámové debnenie s minimálnymi nákladmi, kompatibilné s rámovým debnením TRIO
  • výška penelov do 3,30 m, šírka panelov do 2,40 m (štandardná verzia)
  • maximálny prístupný tlak čerstvého betónu: 80 kN/ m²
  • s technikou spínania MX použiteľné pre steny hrúbky od 15 cm do 60 cm (hrúbka steny nastaviteľná na spínacej  tyči)
  • pre hrubé steny použiteľné s tiahlami DW
  • presný, rovný a tesný spoj so zámkom BFD - vrátane drevených vložiek do 10 cm
  • MAXIMO potrebuje až o 40% menej tiahiel ako bežné systémy
  • žiadne uzatváranie nevyužitých spínacích otvorov, bežne sú využité všetky otvory pre zopnutie
  • jednoduché čistenie vzhľadom na práškovú farbu rámov; zlepšená ochrana proti hrdzi vďaka konzervovaniu dutín na vnútorných plochách profilu

Rozšírenie programu

MXH MAXIMO vyhrievaný panel
panel bol vyvinutý špeciálne pre trh s chladnejšími klimatickými podmienkami, napríklad Škandinávia. PERI vyhrievané debnenie sa dá použiť ako v zime tak aj v lete s použitím len jedného systému. Pri používaní nového systému sa dá vyhrievací prvok veľmi jednoducho prichytiť na panel MAXIMO. Montáž rámového debnenia a vyhrievacieho elementu sa uskutočňuje horizontálne; len 2 montážne skrutky na 4 rohy rámu. Štandardná výška vyhrievacieho elementu je 2,70 m s bežnou šírkou 2,40 m a 1,20 m. Vhodný predlžovací element a praktické detaily ako presný spoj so zámkom BFD alebo pripojenie systému lávok zaisťuje efektívne použitie MXH MAXIMO vyhrievaného panelu.


MXK konzolový systém
MXK konzolový systém slúži ako pracovná plošina pre MAXIMO a TRIO. Modulový, manuálne montovateľný systém s nízkou hmotnosťou zabezpečuje rýchlu inštaláciu a vysokú úroveň hospodárnosti. V porovnaní s bežnými riešeniami modulový systém poskytuje predmontované prvky, ako napríklad MXK lešenárske podlahy alebo PROKIT PMB bočná ochrana.

MX šachtový roh
Šachtový roh MX spolu s kompletným setom šachtového debnenia sa dá rýchlo premiestňovať. Uchytenie a uvoľnenie prebieha jednoducho a bezpečne zo zeme.

Download

 

SK

MAXIMO (sk)