You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GRV kruhové debnenie s kĺbovými závorami

O produkte

Pri kruhovom debnení s kĺbovými závorami GRV sú vznikajúce sily, na vonkajšej strane ťahové a vnútorné tlakové, prenášané uzatvorenými prstencami zo závor. S týmto systémom je možné zhotoviť kruhové stavby bez kotevných otvorov. Prináša to značné úspory napr. pri nádržiach, kde by sa muselo pristúpiť k realizácii vodotesného spínania.

Debnenie bez tiahiel
vďaka uzatvoreným prstencom zo závor

Plynulo nastaviteľné
pre každý vnútorný polomer od 0,90 m

Mnohostranné využitie
pre nádrže alebo rôzne oblúkové mosty


Technické údaje

  • debnenie bez tiahiel pre kruhové objekty s polomerom od 0,90 m a tiež pre oblúkové mosty
  • špecifická montáž panelov so 4 rôznymi kĺbovými závorami a vretenovými závorami
  • prenesenie síl v prstenci do 300 kN