You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT EP 110

O produkte

1,10 m vysoký, rýchlo zmontovateľný systém slúži ako ochrana proti pádu z výšky na voľných okrajoch stropných dosiek. So stĺpikmi, montážnymi pätkami a ochrannými mrežami je možná flexibilná realizácia bez akéhokoľvek náročného plánovania aj pri zložitých tvaroch stavieb.

Technicky bezchybné
spoľahlivá ochrana proti pádu na otvorených okrajoch stavieb (podľa DIN EN 13374 trieda A) a na debnení (podľa DIN EN 12811)

Rýchla montáž
minimálne množstvo rôznych ľahkých systémových prvkov a samoistiace stĺpiky

Flexibilné pripevnenie 
rôzne možnosti pripevnenia na steny a stropy, ako aj na debniace systémy PERI


Technické údaje

  • dočasná ochrana proti pádu z výšky na voľných okrajoch stien a stropov podľa DIN EN 13374, trieda A;
  • možnosť použiť aj na schodiskách so zábradlím z dosiek
  • dočasná ochrana proti pádu využiteľná pre debnenie a lešenie PERI podľa DIN EN 12811
  • ochranná mreža dlhá 260 cm je ideálna pre voľné okraje stropov
  • ochranné mreže dlhé 240 cm, 120 cm a 90 cm sú vhodné pre rámové debnenie MAXIMO a TRIO