You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI kotevná technika

O produkte

Kotevné systémy DK a SK slúžia k dodatočnému, spoľahlivému utesneniu otvorov po tiahlach. Otvory po tiahlach sa tesnia betónovými kónusmi použitím špeciálne vyvinutých lepidiel.

Spoľahlivo tesné
vodotesné, plynotesné, ohňovzdorné, zvukotesné a nepriedušné, vhodné pre nádrže s pitnou vodou.

Pre rôzne priemery
k dispozícii kónusy a dištančné rúrky pre rôzne priemery tiahiel


DK kotevný systém

DK tesniaci systém kónusov je:

  • vodotesný
  • plynotesný
  • ohňovzdorný
  • zvukotesný
  • vhodný pre pohľadový betón

SK kotevný systém

SK tesniaci systém kónusov je:

  • vodotesný
  • plynotesný
  • ohňovzdorný
  • zvukotesný
  • vhodný pre trezory a pohľadový betón