You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GT 24 debniaci nosník

O produkte

GT 24 priehradový nosník poskytuje vysokú únosnosť a pevnosť. Použitím GT 24 priehradových nosníkov pri stenových, stropných ale aj špeciálnych debneniach sa znižuje množstvo materiálu ako aj pracovné náklady spojené s výrobou debnenia.

Mimoriadne únosný
s výškou 24 cm a prihradovou konštrukciou pre vysoké zaťaženia a veľké rozpony

Dlhá životnosť
zabezpečená robustným dizajnom a uzlami s rybinovým spojením

Praktický
vďaka overenej konštrukcii, ktorá uľahčuje pripojenie príslušenstva


Technické údaje

  • univerzálny drevený debniaci nosník s výškou 24 cm pre stenové, stĺpové a stropné debneie, pre debnenie okrajov stropných dosiek a pre špeciálne debnenia
  • 18 štandardných dĺžok od 0,90 m do 6,00 m v 30 cm rastri, väčšie dĺžky až do 17,85 m na požiadanie
  • hmotnosť 5,90 kg/ m
  • dovolená sila 28,00 kN (v uzloch)
  • dovolený ohybový moment 7,00 kNm
  • ohybová tuhosť Ely=887 kNm2, ly=8,064 cm4