You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Merač tuhnutia betónu

O produkte

Pre rýchly postup výstavby a efektívnosť na pracovisku, kde je extrémne dôležité vedieť, kedy dosiahne betón potrebnú tuhosť. Merač určuje, kedy betón dosiahne potrebnú odolnosť proti tlaku a kedy sa môžu odstrániť podperné systémy a debnenie. Vďaka týmto poznatkom o tuhosti betónu je výstavba bezpečnejšia, kvalita betónu lepšia a dochádza k úspore času a nákladov.

Merač tuhosti betónu MC (R)-21 od spoločnosti Verboom, ktorá sa špecializuje na merania tuhosti betónu už viac ako 30 rokov, určuje stupeň zrelosti betónu a tým aj jeho pevnosť a tlak čerstvého betónu. Meria vývoj teploty betónu pomocou senzorov v stavebnej časti a vypočítava s tým súvisiacu zrelosť betónu pomocou metódy de Vree.

Jednoduchý
meranie je možné v každom mieste stavby. Inštalácia počítača je jednoduchá a meranie sa uskutočňuje prostredníctvom logických otázok na obrazovke.

Spoľahlivý
tuhosť betónu sa meria v súlade s DIN 1045-3 a ZTV-ING-3, čo je bezpečná metóda na určenie tlaku betónu, ktorá nám následne určuje moment oddebnenia, napätie a únosnosť tlaku.

Využitie
bezdrôtový prenos dát umožňuje, aby údaje boli dostupné na online portáli v reálnom čase. K týmto údajom má potom prístup každá oprávnená osoba z akéhokoľvek počítača s internetovým pripojením. Ku každému meraniu je správa určujúca čas realizácie merania.

Všestranný
okrem stupňa tuhosti sa dá meračom automaticky skontrolovať aj tepelné spracovanie a chladnutie betónu

Kompaktný
obal odolný proti poveternostným vplyvom nie je väčší ako štandardná krabica od topánok


Technické údaje

Prístroj

 • polyesterový box s viečkom s rozmermi 300 mm x 250 mm x 170 mm, keď je zatvorený
 • hmotnosť bez kábla a adaptéra cca 4 kg
 • prípustná teplota v okolí počítača od 0° C do 70° C
 • jazykové mutácie: nemecký, holandský, anglický a francúzsky

Batéria

 • dobíjacia NiMH batéria (6.0 V / 3050 mAh)
 • nabíjanie batérie približne 10 hodín
 • výdrž batérie približne 1 týždeň
 • kapacita batérie je zobrazená na displeji v percentách, dá sa zistiť zapnutím obrazovky alebo online vstupné adaptéry 230 V / 50 Hz / 21 W, výstup 12 V / 1000 mA

Zber údajov

 • termo-elektrický silový kábel L2KK - Fe/CuNi, maximálna dĺžka približne 150 m
 • kábel na meranie je v balení
 • meranie sa dá uskutočniť v každom bode stavby
 • stupnica hodnôt od – 10° C do + 110° C
 • rozpätie výpočtov pre tuhosť betónu 1°C do 99° C
 • presnosť merania 0,5° C, presnosť čítania 1 digit
 • časové rozpätie sa dá nastaviť až na 1800 hodín s odchýlkou 1 hodina
 • hodnota C sa dá nastaviť v rozpätí od 1,01 do 2,50 s odchýlkou 0,01 
 • stupeň tuhnutia betónu sa meria v súlade s metódou Vree podľa holandských štandardov NEN 5970

určenie prípustného tlaku v súlade s DIN 1045-3 a ZTV-ING-3 pomocou stupňa tvrdnutia testovaného betónu
pre meranie s MC(R)-21 sú potrebné vstupné údaje ako graf stupňa tuhnutia betónu a premenná C (faktor teplotnej citlivosti cementu)
výsledná tuhosť do 9990 °Ch sa dá odmerať s odchýlkou 10 °Ch
modul skladovania sa dá prečítať z rozhrania USB a McMatWin softvéru
údaje sa dajú zistiť aj prostredníctvom GPRS
Kontrola zahrievania/ chladenia

4 kontrolné vývody
kontrolný signál On/ Off kontakt max. 24 V/ 1A
zvýšenie teploty po "vypnutí kúrenia" sa dá určiť v rozpätí od 0 do 20° C, od 0 do 10 hodín v každom smere
následné ochladzovanie v každom smere s nárastom od 0,5° C s rozpätím od 0° C do 9.5° C za hodinu
kontrola tuhosti počas procesu sa dá stanoviť v rozhraní 10° Ch s rozpätím od 0 do 9990° Ch
dá sa stanoviť maximálna hodnota pre čas zahrievania, teplota betónu, ako aj rýchlosti zahrievania