Odborné vedomosti

Bezpečnosť na stavbe
Zdravie je najväčším majetkom človeka. PERI inžinieri v spolupráci s "Nemeckou asociáciou pre bezpečnosť práce na stavbách" venovali špeciálnu pozornosť ochrane zdravia a bezpečnosti pre tých, ktorí pracujú na stavbách.
Pohľadový betón
Vysoká kvalita pohľadového betónu
Svojim partnerom v stavebnom priemysle firma PERI ponúka na základe desaťročných odborných skúseností praktickú pomoc pre výber, návrh a prípravu správneho systému debnenia a jeho plášťa, optimálne doladenie podľa určujúcich faktorov konkrétneho stavebného projektu.
Monitor pre zaťaženie debnenia
PERI Monitor pre zaťaženie debnenia pomáha užívateľovi pri výpočte správneho tlaku čerstvého betónu v spojení so zvoleným stenovým debniacim systémom PERI.
LinkedIn
Facebook
Twitter