Budovy pre kultúru

PERI Slovensko, Projekty - debnenie, lešenie, inžiniering - Mauzóleum trpiteľa za poľské obce – Michniów PERI Slovensko, Projekty - debnenie, lešenie, inžiniering - Mauzóleum trpiteľa za poľské obce – Michniów PERI Slovensko, Projekty - debnenie, lešenie, inžiniering - Mauzóleum trpiteľa za poľské obce – Michniów Viac obrázkov  

Mauzóleum trpiteľa za poľské obce – Michniów


Netradičná architektúra použitím systémového debneniaCelková konštrukcia mauzólea symbolizuje súhru architektúry a histórie ako postupne sa rozpadávajúcu chalupu. Preto bolo múzeum venované ako symbol minulým a budúcim generáciám. Zmeny tvaru a sklonov striech a stien zobrazujú, ako chalupa postupne stráca svoju podobu a pomaly sa rozpadáva, „až pokým je rozdrvená na piesok a štrk“. Zhotoviteľ hľadal najrozsiahlejšie a najhospodárnejšie riešenie, aby mohol uskutočniť takýto skvost architektúry. Preto sa PERI inžinieri zamerali pri plánovaní fáz na použitie prenajímateľného systémového debnenia v čo najväčšej možnej miere.

Dosiahnutie veľmi špeciálnej architektúry
Rámové debnenie TRIO sa ukázalo ako ideálne riešenie pre strmo sklonené sendvičové steny hrúbky až 150 cm. Univerzálny osvedčený debniaci systém nie je komplikovaný a debniace práce sú rýchle. Pre zhotovenie vysokých, veľmi často naklonených železobetónových stien, sa spájajú TRIO panely rôznych rozmerov a podľa potreby sa zaisťujú diagonálnymi vzperami. Až do výšky 5,40 m je pre nadstavenie veľkorozmerných debniacich jednotiek potrebný len zámok BFD. Vďaka rebrám rozmiestneným po obvode je možné žeriavom prepravovať jednotky vcelku.

Na mieru vypracovaný koncept debnenia tiež obsahuje betonáž betónových striech hrúbky až 80 cm. Kombináciou nosníkov VT 20 s prenajímateľnými oceľovými závorami SRU zo stavebnice VRIOKIT boli jednoducho zvládnuté sklony striech od 40° do 50°.

Spolu so závorami SRU a vzperami SLS tvoria podperné veže MULTIPROP podpernú konštrukciu pre strechy až do výšky 15 m. Tieto únosné veže sú charakteristické svojou vysokou flexibilitou a vysokou únosnosťou. Ideálne riešenie pre tento projekt – celú konštrukciu je možné jednoducho prispôsobiť variabilným výškam striech.

Rutinná práca s osvedčeným rámovým debnením TRIO umožnila stavebnému tímu pracovať veľmi rýchlo. Vďaka tejto veľkej výhode bolo možné zvládnuť celkovú architektúru extrémne hospodárne.


Nezvyčajné povrchy betónu
Ďalším špecifikom budovy je jednotný vzhľad betónových povrchov stien a stropov so štruktúrou dreva. Nezvyčajný spôsob na dosiahnutie zreteľnej textúry bol schválený zhotoviteľom. Kvôli veľmi komplikovaným rozmiestneniam sendvičových stien a naklonených stropov spolu s mnohými inštaláciami, ktoré cez ne prechádzajú, bolo rozhodnuté vytvoriť efekt dreva pomocou omietky nanášanej valčekom. Kvalita betónového povrchu je preto rozhodujúca pre nanesenie omietky a konečný výsledok. Panely TRIO opakovane dosiahli hladkú a dostatočne rovnú plochu, na ktorú bolo možné naniesť konečnú úpravu.


Riešenie debnenia na mieru len s minimom špeciálneho debnenia
Množstvo odskokov v stenách a strechách bolo výzvou pre stavebný tím. PERI inžinieri zahrnuli do plánovania celú architektúru so zhotovením kombinácie debnenia a podpernej konštrukcie len s veľmi malým množstvom vyrábaného atypického debnenia. Dôkladné plánovanie a tiež rozsiahle skúsenosti PERI tímu boli pre celý proces výstavby veľmi dôležité. Vďaka profesionálnej spolupráci a technickej podpore z PERI od počiatočnej fázy architektonických návrhov až po zhotovenie hrubej stavby bolo možné, napriek jej zložitosti, konštrukciu rýchlo a jednoducho zvládnuť.

Použité PERI systémy
 • MULTIPROP systém
 • VARIOKIT
 • TRIO
 • VARIO GT 24 stenové nosníkové debnenie
 •  
  LinkedIn
  Facebook
  Twitter