PROKIT EP 110

PROKIT EP 110 PROKIT EP 110 PROKIT EP 110 Viac obrázkov  

Bezpečnostný systém pre dočasnú bočnú ochranu

Zdravie je to najdôležitejšie, čo človek má. Bezpečné pracovné prostredie a prepravné trasy zvyšujú efektivitu a výkon pracovníkov.

S novým systémom PROKIT vyvinula firma PERI systémové prvky, ktoré umožňujú spoľahlivé zabezpečenie nebezpečných okrajov stavieb a debnenia s minimálnym časom montáže a úsilím.

Výhody
 • Bezpečné pracovné podmienky
  vďaka spoľahlivým kolektívnym bezpečnostným zábranám pre otvorené okraje stavieb, podľa EN 13374 trieda A pre stavby, podľa DIN EN 12811 pre debnenie.
 • Rýchla montáž
  vďaka minimálnemu počtu rozdielnych, ľahkých systémových prvkov a samoistiacich stĺpikov.
 • Prispôsobivé použitie
  vďaka variabilným montážnym možnostiam na steny a stropy, ako aj pre všetky debniace a lešenárske systémy PERI.
 • Referencie
 • Warsaw Spire, Varšava, Poľsko
 • Podchod pre zver RN 88 pri Albi-Rodez, Francúzsko
 • LinkedIn
  Facebook
  Twitter